Welke steek viel er?

De Queen sloeg de ogen neer

Dan rolde haar hoofd