Nederland heeft sinds 1815 de Franse wapenspreuk : ‘Je maintiendrai’. Sinds 1422 luidt die van het Verenigd Koninkrijk : ‘Dieu et mon droit’.

Een mogelijk verband is wellicht te ver gezocht maar feit is dat Fransen al maar beter Engels praten en op allerlei zangwedstrijden Engelstalige liedjes kwelen.

Het is ooit anders geweest, toen deze Franse zakenman in London in een coffeeshop eerst moest kijken wat anderen op hun bord kregen om dan met een zwaar accent een ‘Apple Pie and coffee’ te vragen.

Drie identieke maaltijden later, hoorde hij ‘Ham Sandwich’ zeggen en haastte zich om hetzelfde te bestellen, wat ging als volgt:

Fransman: “Amme Centwiche.”
Waiter: “Would you like white or grey bread, Sir?”
Fransman: (nadrukkelijker) “Amme Centwiche, monsieur.”
Waiter: (flegmatiek) “Yes, but do you prefer white or grey bread?”
Fransman: (wanhopig) “Amme Centwiche, non?”
Waiter: (zangerig) “White or greyeye?”
Fransman: (berustend) “Apple Pie and coffee.