Een politicus

balanceert tussen liegen

en clownesk gedrag