Min of meer zijn er zeker beperkingen. Het wordt niet op prijs gesteld om beledigend of discriminerend te zijn, expliciete seksuele handelingen te schrijven en/of zaken die door de wet zijn verboden te promoten. Hoe goed de intentie wellicht is die er achter steekt. Ook reclameuitingen voor bedrijven en geloofsovertuigingen zijn niet welkom.