Microverhalen.nl gaat uit van Creative Commons. Als je hier een microverhaal deelt, ga je akkoord met de Creative Commons Licentie voor Naamsvermelding, NietCommercieel en GeenAfgeleideWerken. Dus anderen mogen het gebruiken, maar niet voor commerciële doeleinden, ze mogen het niet bewerken én ze moeten je naam vermelden. In het kort: dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie en geen vervanging van de volledige licentie. Je bent vrij om: het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt. Er gelden de volgende voorwaarden

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • GeenAfgeleideWerken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
  • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Een uitgebreide, juridische beschrijving van deze rechten vind je hier.