‘Goedemiddag, klantenservice. Met Marion Janszsen.’
‘Goedemiddag. Ik bel naar aanleiding van uw brief met kenmerk RKGRDN444.’
‘Zegt u het maar.’
‘Kunt u mij uitleggen wat er precies in deze brief staat?’
‘Is het lettertype te klein?’
‘Nee, de brief is simpelweg in volkomen onbegrijpelijke taal opgesteld.’
‘Is uw kennis van de Nederlandse taal dan wel voldoende?’
‘Ik ben gepromoveerd neerlandicus.’
‘Ja, dat zeggen ze allemaal…’
‘Mevrouw, kunt u mij doorverbinden met de opsteller van deze brief?’
‘Dat is een automatisch gegenereerde brief.’
‘Kan ik dan degene spreken die mij de brief heeft toegezonden?’
‘Verzending geschiedt via het systeem.’
‘Mag ik dan de verantwoordelijke voor het systeem even spreken?’
‘Meneer toch, wat een BIEEP vreemde BIEEP verzoeken BIEEP.’BIEEP, BIEEP, BIEPP…’
‘Mevrouw…, mevrouw…?’
‘Er is een technische storing. Wij verzoeken u op een later moment terug te bellen. De verbinding wordt nu verbroken.’

‘BIEEEEEEEEP….Hulde aan de bedenker van de nepstoring.’