Benny denkt na.  Bij deze tropische temperaturen zit iedereen achter in de tuin met blote voeten in het vijvertje. De kust is vrij.

In de koelkast neemt hij drie aardbeien.

Zijn oudere broer is een fervent liefhebber van elektrische treintjes maar Benny mag er nooit mee spelen. Vandaag ziet hij zijn kans schoon.

Hij stuift de trap op naar het elektrisch treincircuit.  Hij brengt het stel in beweging en legt een aardbei op een van de overwegen. De trein verplettert het fruit.  Splash!  Het rode moes spettert in het rond.

Hij ziet het voor zich: op het kinderjournaal kondigt men een bloedig treinongeval aan.

Na het uitschakelen van de stroom sluit hij de kamerdeur en daalt fier de trap af.

Hij haast zich naar de tuin, waar hij opgetogen de benen in het water steekt. Grote broer staart naar de rode vlek op Benny’s T shirt.