Wie op internet de betekenis van het woord leeghoofd opzoekt krijgt verrassend een uittreksel te lezen uit een column van Rosanne Hertzberger, verschenen in het NRC Handelsblad.

Bij de machtsoverdracht van Obama aan Trump spreekt de schrijfster haar bekommernis uit over de toekomst. Zij heeft het over het ondenkbare dat realiteit wordt en over de hele duistere variant die aan het roer komt van het machtigste land ter wereld.

Een bronsgieter uit Aarschot maakte ooit een gietvorm van zijn eigen hoofd en ging dan aan de slag om de binnenkant van de mal te vullen met aan elkaar gelaste stukjes smeedijzer. Door de werken te belichten worden hun geprojecteerde schaduwen hoofden gevuld met scherpe doornen of zachte bladstengels, al naargelang de stemming waarin de kunstenaar zich bevond bij de creatie van zijn sculpturen.

Op die manier bewerkt zou de schaduw van het hoofd van Trump een betekenisloze lichtvlek opleveren.