Nog maar net geleden
Werd ik wakker door jou
Daar was die droom weer
Een droom over berouw
Afgemat van ’t praten
Moe van de strijd
Blijf ik steeds verlangen
Dat je mij bevrijdt

Refrein:
Als de onschuld van kind’ren
Eenvoudig maar echt
Is mijn drang naar jou
Beslist oprecht
Voor mij ben jij de ware
Toen kwam die regenvlaag
En spatten al mijn dromen
Als druppels uit elkaar

‘k Voel mij zo verloren
En schaam mij zo diep
Ik smeek je: vergeef mij
Maar mijn wens die hoor je niet
Hoe jou te verlooch’nen
Alsof je nooit bestond
Jou moeten vergeten
En wat ons verbond

Refrein

Open weer jouw hart
Neem mij zoals ik ben
Ach denk je nu eerlijk
Dat ik jou niet beter ken
Weet dat ik je lief heb
En je nooit zal laten gaan
Jou behoort mijn hart toe
Die wens blijft bestaan

Refrein

— — — — —

* Dit is een liedtekst, vandaar het weerkerend refrein.
Enkele woorden zijn afgebroken vanwege het metrum maar er is nog niet echt een bestaande melodie.
Misschien zit er onder de lezers een toondichter die er mee aan de slag wil?