Er is een kleine verandering in microverhalen doorgevoerd: de elfjes.

Een elfje bestaat uit vijf dichtregels. De eerste regel bestaat uit één woord, de tweede uit twee woorden, de derde uit drie woorden, de vierde uit vier woorden en de vijfde weer uit één woord. In totaal dus elf woorden. De titel mag uit maximaal twee woorden bestaan.

De uitdagingen die er voor haiku’s zijn, gelden ook voor elfjes. Dus dezelfde duo-foto’s gelden ook voor elfjes: leg de verbinding tussen de twee foto’s.

Zowel elfjes als haiku’s vallen in de categorie nano’s.