Haar voeten dansten over de straatstenen en lieten haar jurk wervelen bij elke pas die ze deed. Haar schoenen had ze uitgetrapt tot grote verbazing van de mensen rondom haar. In haar hoofd speelde een orkest dat berichtte over liefde op een zonnige dag. Staccato en  legato gingen hand in hand en vormden een wonderlijk geheel. Haar armen zweefden op de tonen van de cello en haar heupen bespeelden de klarinet. Accordeon en viool voegden een vleugje Balkan toe.
Ze genoot, de ogen gesloten, sierlijk bewegend langsheen de verwarde shoppers.

“Daar zit waarschijnlijk een schroefje los,” werd er gefluisterd.
“Waarom danst ze zonder muziek?”

Loeiende sirenes dreven de massa uit elkaar. De politie strekte zijn arm der wet en geboeid werd het meisje naar de dichtstbijzijnde politiewagen begeleid. Het orkest in haar hoofd was gestopt met spelen., haar schoenen bleven verweesd achter in de winkelstraat.

Expressieve explosies zijn verboden.