De website microverhalen.nl  was onverwacht uit de lucht. Aanvankelijk werd gedacht aan een kwestie van beveiligingscertificaten. Maar de werkelijkheid is niet alleen weerbarstiger dan planning en hoop. Nee, zoals vaker bleek er een werkelijkheid onder de werkelijkheid te bestaan.

De AIVD had zeer geavanceerde software waarmee verbanden werden gevonden die een gewoon mens echt nooit zouden opvallen.
De software van onze fameuze inlichtingendienst had foto’s van de website aan elkaar gekoppeld die samen een angstaanjagende boodschap overbrachten.

De combinatie van enkele cruciale foto’s op de website voorspelde heel duidelijk de Apocalyps. In Petrus 3:10: staat immers:
De dag van de Heer zal komen als een dief (foto 201853). De hemelsferen (foto 201819) zullen die dag met luid gedreun vergaan (foto 201836 en foto 201826), de elementen gaan in vlammen op (foto 201710), de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht (foto 201716).

Echt geen toeval…