We zijn lekker streng in de leer: Een haiku bestaat uit drie regels. De eerste regel heeft 5 lettergrepen, de tweede heeft er 7 en de derde regel weer 5.

De losse vorm die vaak wordt gehanteerd (12-17 lettergrepen) doen we hier (vooralsnog) niet.

Bovendien heeft op microverhalen.nl een haiku een titel die uit slechts één woord bestaat. Dieper kunnen we niet gaan 🙂

De uitdaging op deze website is gebaseerd op twee afbeeldingen. Een haiku wordt dus gevormd op basis van de inspiratie die twee afbeeldingen teweegbrengen. Het geeft dus een brug, een verbinding tussen de twee afbeeldingen weer.

In de categorie Nano’s vallen ook de zogenoemde ‘elfjes’: vijfregelige gedichtjes, waarbij de eerste regel uit 1 woord bestaat, de tweede regel uit 2 woorden, de derde uit 3 woorden, de vierde uit 4 woorden en tenslotte de vijfde regel weer uit 1 woord. In totaal dus 11 woorden. Hier hoort een titel bij van één of maximaal twee woorden.

Zowel een haiku als een elfje is gebaseerd op de inspiratie van een fotoduo.