Zij, fluwelen blik uit merendiepe kijkers, geen blauw is blauwer, fris heldere oogopslag, gebeeldhouwde lippen, gitzwart schuin lopend bobkapsel. Haar beschaduwd hoofd draait linksom.

Hij, groenblauwe ogen met lichtbruine weerspiegelingen, borstelige wenkbrauwen, halflang asblond haar. Zijn naakt, getaand bovenlichaam neigt zachtjes voorover.

Zij beluistert Rachmaninov ’s derde klavierconcert op haar gedateerde MP3speler.

Hij opent zijn boek.

Vanmorgen, beiden in de fluisterstille tempel, oosterse booglijnen en verbluffende mozaïeken, tuinen, waar seringenaroma’s de lucht benevelen. Uit de hoogste hoogte van het minaret daalt een lied dat hun zielen verplettert in opperste gelukzaligheid.

Vanmiddag dwalen naar zee. Overweldigend, hoe ze schuimt achter blanke duinen, blinkend bij wolken- en zonnespel. Zandkorrels onder danshuppelende voeten en dan het gulzig slurpende en klotsende koele water.

Haar ogen sluiten, zij stelt zich de lange vingers voor die het klavier beroeren en strelen.
Zijn boek sluit, hij houdt niet zo van al te gedetailleerde beschrijvingen.