De instelling met leden van alle leeftijden, werd bestuurd door een raad van ouderlingen en (oude) stropoppen.

Maatregelen werden getroffen die financieel vooral de bestuursleden ten goede kwamen. Voor hun ja-knik kregen ook de stropoppen een billijk deel van de koek.

Een jong lid steigerde en schreef in een niet mis te verstane taal dat de grijze eminenties weerom hadden beslist over zijn lot.

Dit was niet naar de zin van de topman die het lid in kwestie persoonlijk ter verantwoording riep. De jongere vriendin van de topman zuchtte dat hij zich op zijn leeftijd niet te veel mocht opwinden. Later bleek dat hij de innemende dame nog ettelijke jaren zou overleven.

Niemand weet hoe het gesprek afliep, maar feit is dat hetzelfde jonge lid het nadien tot bestuurder schopte en wat later tot topman werd verkozen .

Zo zie je maar, als je in het kader past….