Kijk, iedereen is geboren met potentieel. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder of de begeleider om de talenten van het kind te ontplooien. Zo wordt het potentieel, hoe zal ik het zeggen, opgevuld? Jij bijvoorbeeld bent geknipt voor een academische loopbaan.

Ik wilde er iets tegenin brengen, maar de professor liet me geen ruimte.

Deze kamer, deze boeken, dit bureau, zei hij gebarend, en deze stoel zijn straks van jou. Nee, stil nou even, zo suste hij mijn half uitgesproken woorden die meer als gesmoorde kreten klonken. Mijn potentieel is echter nog lang niet opgevuld, hervatte hij. En daarom heb ik besloten om jou bij deze het stokje over te dragen.

Zonder nog een woord te zeggen verliet hij de kamer en sloot de deur. Nadat mijn verbijstering wat gezakt was sprong ik op en liep met gestrekte arm naar de deur.
Op slot.
Het zweet brak mij uit.