Vijf jaar nadat de #MeToo-campagne was begonnen, zat 40% van de mannelijke wereldbevolking veilig achter slot en grendel.

Wat niemand had voorzien, was dat daarna alle apensoorten, katachtigen en buideldieren ook #MeToo-campagnes opzetten, waarna vele mannetjes uit de diverse groepen werden verbannen.

Vervolgens stelden de insecten #MeToo Heilige Inquisitie-tribunalen in, die geen halve maatregelen namen. Vele mannetjesinsecten die hun tentakels niet thuis konden houden, werden aan de vissen gevoerd.

De volgende groep waren de vogels. De aanleiding was een flamingo geweest, die een vrouwtje terroriseerde in een moerasachtig natuurgebied in Zuid-Spanje.
‘Denk je soms dat je een beter mannetje kunt krijgen?’ riep hij terwijl hij haar als een dolle achternazat.
Het enorme geklapwiek en gespetter bleef niet onopgemerkt en de flamingo kreeg zijn verdiende straf: verbanning naar Nova Zembla.

Alleen diersoorten zoals regenwormen, platwormen en sommige slakkensoorten ontkwamen aan dit wrede lot; die waren immers tweeslachtig. Mazzelaars!