Na ruim anderhalf jaar is microverhalen.nl aan een technische update toe. De achterliggende thema-software is verouderd en wordt niet meer door de leverancier ondersteund. Bovendien is de website aan uitbreiding toe met een andere vorm van creatief schrijven. Eén plus één maakt dat de website van de grond af aan opnieuw wordt gemaakt. Het plan is dat een eerste ontwerp in augustus 2019 wordt gemaakt en dat de nieuwe versie (met alle huidige inhoud) voor de winter geheel operationeel zal zijn. In de nieuwe versie zal wellicht een klein aantal functionaliteiten ontbreken. Die zullen dan zo nodig en zo mogelijk stap voor stap weer worden toegevoegd.
Microverhalen.nl zal met microverhalen én nieuwe uitdagingen gratis en zonder reclame blijven.