Een ‘Micro’ is de uitdaging waarmee microverhalen.nl mee is begonnen. Een microverhaal wordt soms ook aangeduid met de Engelse term flash fiction (vertaald als flitsverhaal), is een literair genre dat uit korte fictionele teksten bestaat. De lengte van het verhaal is korter dan dat van een kort verhaal, doorgaans niet langer dan één pagina. Er zijn verschillende lengten gangbaar, van drie of zes woorden tot 1000 woorden.
Op deze website waar een ieder zijn of haar eigen microverhaal kan inbrengen, zijn verschillende uitdagingen voor verschillende microverhalen. Een micro is een vertelling van maximaal 150 woorden.