Er zijn weer nieuwe uitdagingen toegevoegd voor je creativiteit en taalvaardigheid.
De uitdagingscodes voor microverhalen en voor ietsen zijn in lijn gebracht met de andere soorten uitdagingen.