De sjeik viel op rijp

en trouwde met haar moeder

tranen met tuiten