Branden blussen ja

Daartoe werd ik opgeleid

Niet tot fietsvisser