Af en toe gaan wij in de familiekring aan de slag met beelden uit een ver verleden.

Onlangs dook een oude foto op van een ver familielid die trots zijn nieuwe wagen toonde. In de nabije familie was er buiten een oom-handelsreiziger niemand te vinden die toen reeds een auto bezat.

Meteen werd een zoektocht gestart naar het mysterieuze merk van de wagen.

Zelfs mijn zwager, een autofreak die in Nederland ooit een garage uitbaatte met verschillende automerken, bleef het antwoord schuldig. Hij dacht wel dat het een Engelse wagen betrof.

Zelf ben ik niet zo onderlegd in wagens maar blijkbaar wel in het opzoeken van gegevens op het internet. Al snel kon ik de overige familieleden met verstomming slaan met de oplossing van het raadsel: een Austin A40 Somerset uit 1954.

Ik heb zeer sterke vermoedens dat deze ‘Dotty’ tot dezelfde familie behoort. Wie zal het zeggen?