‘Schat, laten we naar het strand gaan, het is prachtig weer.’
‘Maar ik kijk voetbal. Je weet dat ik dat altijd wil zien op zondagavond.’
Jen zuchtte zacht en haalde een hand door haar licht bruine haren.
‘Dan kijken we toch gewoon tv op het strand?’
Ze lachte breed en trok Justin aan zijn arm omhoog.
Quasi geïrriteerd keek hij haar aan.
‘Ah toe.’
Justin gaf toe en begon te lachen. ‘Oké jij je zin.’
Samen tilde ze de tv op en droegen deze naar de fietsen die in de kleine, maar gezellige tuin stonden.
Behendig maakte Jen de tv vast aan haar fiets.
Ze genoten beiden van het zonnetje op hun gezicht.

Het was vrij rustig op het strand.
Justin zette de tv neer en plofte neer in het zand.
Jen kwam naast hem liggen. ‘Lieverd?’
‘Ja?’’
‘We kunnen de tv helemaal niet aansluiten…’
Justin glimlachte. ‘Dat weet ik.’