Wat denkt een vogel

Als hij een kunstwerk bepoept?

Zo kunstenaartje?