Iedereen weet wel wat dat betekent

Er is een varken met een lange snuit

Normaal is het vertelseltje dan uit

Maar nu heb je je ietsjes misrekend

 

Want het zwijntje dat vindt het uitstekend

Zijn staartje krult, wat een vrolijke guit

Nieuwejaarke zoete, wat klinkt het luid

Over pleinen en daken doorbrekend

 

Wie heeft de deuntjes niet meegezongen

Het mag, het kan, verboden is het niet

Levensvreugde uit het hart ontsprongen

 

Van Peis en Vree, zingt allen mee dit lied

Omhels malkander maar ongedwongen

Het gloednieuwe jaar ligt in het verschiet