Net als in onze contreien moeten in het streng katholieke deel van Ierland de bedienaars van de erediensten zich verplaatsen om op het platteland verschillende parochies te gerieven.

Buiten het uiterlijk is het typische geluid van zijn motor een van de voornaamste redenen waarom iemand zich een Harley Davidson aanschaft.

De rode haren van de jonge Maureen wapperen achterop de motorfiets.
Boven het ronken van de motor krijst ze luid tegen de bestuurder: “Neen, neen, ik wil niet verder met je mee!”

“Door het bos”, roept de zware stem van de man voor haar.

“Neen, niet naar het bos”, schreeuwt het meisje.

“Door het bos”, herhaalt de bas van de man in het zwartleren jack.

“Neen, in godsnaam, niet naar het bos, ik zal het de pastoor vertellen”, gilt het wanhopige kind.

“Ik bén de pastoor!” schatert het als de Harley het bos inrijdt.