micro


Uitdaging
UMV-19030


De Stinus

Hij was een genie, deze leraar natuur- en scheikunde. Zijn broedernaam was Augustinus maar iedereen noemde hem ‘de Stinus’.

Hij weigerde zijn paddenstoelencollectie op sterk water te verkopen aan een museum dat er een fortuin voor bood.

Buiten de lesuren zag je hem in de bossen en velden zoeken naar een zeldzaam plantje, bloempje of insect.

Tijdens de lessen was hij de verstrooide professor die bij de kinematicaleer  vergat dat er geen stop aan de schuine rail zat waardoor de biljartbal telkens op de grond donderde.

Hij snoof tabak en na allerlei proeven,  veegde hij zijn vieze vingers  af aan zijn zwarte pij.
Hij ‘schoot in een Franse colère’ * toen een jarenoude spinnenweb werd verwijderd uit zijn chemielokaal.

Bij zijn overplaatsing naar een rusthuis werd zijn matras met een riek buiten het raam gestoken en verbrand.

Bij menig oud-student brandt nog het vuur van zijn begeestering voor de wetenschap.


* In een Franse colère schieten: Belgisch Nederlands: plotseling razend (kwaad) worden

over deze inzending

Titel: De Stinus
Auteur: Gi
Aantal woorden: 162
Gepubliceerd op: 24 mei 2019
Schrijf een reactie