Niet erg lang geleden leerde een doorsnee Amerikaanse leerling in de geschiedenis- of aardrijkskundeles nog dat Nederland ‘the land of wooden shoes and windmills’ was.

Men hoeft echter niet noodzakelijk Amerikaan te zijn om over het land iets bij te leren.

Zo is er Kinderdijk, waar het wemelt van de authentieke windmolens en waar een gids de toeristen uitlegt dat niet alle molens granen malen.

Dit zijn ‘de Lage Landen’ op hun best.

Hier houden de meeste molens het waterniveau onder controle. Ze herbergen niet enkel enorme waterpompen. In vroegere tijden, toen de gezinnen nog zeer kroostrijk waren deden ze ook dienst als woning. Aan de inrichting van het woongedeelte kan Ikea een puntje zuigen. Elke centimeter ruimte werd er optimaal benut.

Pittig detail in de verslaggeving van ene Paul Marshmann (what’s in a name?), die het molenpark bezocht tijdens zijn cruisetocht op de Rijn: onze gids droeg warempel klompen!