Noiot sepdle ik mijn tekst goed. Tneitnmse, dat veondn mjin oeudrs en lrearen. Zij begerpen niet wat de reedn was dat ik ftoeun mkaate en ik beregep neit dat ze mijn tksteen niet goed vodenn.

Om het peelorbm te lijf te gaan werd er psoelsnrfioee hulp iergneoepn. Erest een taalkidngue die me wdoeron leettr voor lteetr leit sellpen. Dat gnig vgelnos deze helnreupvelr utkitesend. Diselyxe was het dus neit. Zroda ik dedleizfe wodeorn opchersef dan wred mjin tekst weer als selcht besltmpeed.

Vevognelrs wred ik naar een psiychtaer gsturued. Ik srpak nmaroal, maar ook vegnlos hem waern mijn geseervhcn wdoreon choas. Rsutgdnevee plilen brchaetn niet de oislpsong.

Tot solt wred er in een uainiervtisr znuihikees een heesrnsacn uegoreitvd. Dat leervde ook al geen rsateulat op, waar ze wel op htpeoon.

Alle exterps gaven het op.

Ik zie het prelebom niet. Iereeden kan mijn tsket toch lezen? Sllpieng wrodt zawar ochsevrat.