Rommedebom

Tamboertje slaat de trom,

Hij stapt met lichte blos

En roffelt er op los

Bommerdebom, bom, bom

Het dorpspleintje om

En naast hem stapt een fiere meid

Die speelt de fluit, wat een jolijt

Turelureluut en bom, bom, bom

Nog vijf toertjes om en om

Hier is ‘t feestje nu voorbij

Maar ’t einde is nog niet nabij

Want waar moeten ze zijn

Bom, bom, rom, tierelijn

Bij Klaasje om de hoek

Die bakt nu pannenkoek

Kleine tamboer en Liesje fluit

Stoppen dan even hun geluid

Ze eten daar hun buikjes vol

Met honing toe en suikerbol

Dan draait Liesje terstond

Haar rode jurkje in het rond

En loopt de kleine tamboer vlug

Al trommelend naar huis terug