Zij kijken wat verweesd

Morgen is het offerfeest

Al zijn lammetjes nog zo lief en zacht

Zij worden helaas niet geacht

Te weten wat hun lot zal zijn

Wordt het met of zonder pijn

Slachten mensen met plezier

Denken zij ‘t is maar een dier