Op de jaarlijkse plantenbeurs kocht Erna een mooie cactus. Nogal prijzig, maar absoluut zeldzaam.

‘s Nachts hoorde ze een vreemd geluid, als van knarsend piepschuim.
Ze stond op, liep naar de huiskamer, deed het licht aan en keek slaperig in het rond. Zag ze dat nu goed? Bewoog de cactus heen en weer?
Ja, inderdaad. Maar hij was ook enorm aan het opbollen.

Geheel onverwachts spatte de cactus uiteen en Erna viel op de grond.

De volgende dag werd haar skelet door familie op de vloer gevonden.
Over de hele vloer kroop een stinkende massa inktzwarte insecten.

Een week later vonden de buren de skeletten van Erna’s familieleden op de vloer.

Een maand later vond de politie de skeletten van de buren op de vloer.

En zo was een jaar later de hele wereldbevolking uitgeroeid en waren er geen oorlogen meer.
Het zag erg zwart van de insecten, dat wel…