Jij mijmerde, droomde
Bleef geloven
In wat moest komen
Maar nooit kwam
En ach
Ik geloofde in jou toen
Maar later
Bedacht ik
Hoe fout kan het lopen
Als niemand meer hopen
Zal,

Zal ik jou weerzien
Hoe zal het voelen
Beslist onwennig
Niet zoals vroeger
Zou jij verdragen
Dat wij elkaar strelen
Moet ik het eerst vragen
Maar wat dan
Is spijt gepast
Wat maakt het uit
Of gaat er nog meer stuk
Als,

Als monden verstommen
Die vroeger kusten
Wat te zeggen
Als brandend verlangen
Gesmoord wordt
Bij laaiende vuren
Huilen wolven
Snikken harten
Om  hunker die dooft
Was het beter
Elkaar te verlaten
Laat,

Laat rusten wat moe is
Pijn moet je niet voeden
Laat los nu
Een offer moet kunnen
Daarna ben je vrij
Rest er iemand
Die dan om jou geeft
Tenzij jij opnieuw
Herleven wil
Ga niet heen
Maar keer weer
Keer