De uil in het park

Is wijzer dan zijn kuiken

Uilskuikens zijn dom