Roken deed hij nooit

Bakjes troost daarentegen

Die dronk hij doodgraag